top of page
מחברים גרמנים

מצמד עשוי ברזל המאפשר התחברות בין צינור גמיש אחד לשני או התחברות בריתוך לנקודת פריקה קבועה.

יעוד : 
למערכות שאיבה והעברת מוצקים ונוזלים .
מותאם במיוחד לשאיבת מי תהום .

לחץ עבודה : 20 בר.

חומרים : 
מתכת מגולוונת ואטמים מגומי 
לחיבור צנרת גמישה .

קיים במלאי במידות : "2 ,"3 , "4 ,"6 .

מצמדי צנרת "תעשייתי"

    bottom of page