top of page
יעוד: העברת מוצקים ונוזלים בתעשיות הכלליות, בחקלאות ובתעשיית המזון.

מאפיינים : 
צינור PVC מאושר למזון , מחוזק 
בספירלת פלדה מגולוונת .

עמידות מצויינת לשחיקה וקריסה בתנאי עבודה קשים .

בעל עמידות מצויינת לתנאי מזג אויר 
ולרוב הכימיקלים .

שטח פנימי + חיצוני : חלק .

צבע סטנדרטי : שקוף .

טמפרטורה :  20°c > 65°c - .

לחץ עבודה : 7 בר.

המוצר קיים במידות : "1 - "8 .

צינור ארמובין

  bottom of page