top of page

צינור גמיש שטוח

יעוד: סניקת נוזלים בלחץ גבוה, מיועד לתעשייה הכללית ולחקלאות.

צינור איירפריין

יעוד: מערכות חימום ומיזוג אוויר והולכת אדים חומציים.

צינור איירופלקס

צינור אויר גמיש מחוזק סיבי פוליאסטר

צינור אויר

יעוד: אוורור, יניקת עשן ואבק, והובלת נסורת.
מותאם במיוחד לניקוז מערכות מיזוג אוויר.

צינור אויר מחוזק

יעוד: אוורור, יניקת עשן ואבק בתנאי עבודה קשים.

מצמדי צנרת  "תעשייתי"

מצמד עשוי ברזל המאפשר התחברות בין צינור גמיש אחד לשני או התחברות בריתוך לנקודת פריקה קבועה.

בנדים - מהדקי צינורות

גומי אימפריה - פתרונות לחלקי גומי ותחזוקת מכונות, בתחום מאז 1996

טורבו סיליקון

צינור סיליקון מחוזק סיבי זכוכית שכבה כפולה וספירלה פלדה.

מצמדי צנרת דגם "שטורץ"

מצמדי אלומיניום המשמשים בעיקר בתחום כיבוי האש אך מתאימים גם לשימושים אחרים.

מחברי שאיבה

מצמדי אלומיניום המשמשים בעיקר בתחום כיבוי האש אך מתאימים גם לשימושים אחרים.

צינור דלק

צינור CHEM

צינורות מלט

צינורות קיטור

לוחות גומי

צינור מזון מחוזק

יעוד: שאיבה והולכה של משקאות ושאר מוצרי מזון, בתנאי עבודה סטנדרטיים.

צינורות ריסוס

צינור תעשייה

יעוד: שאיבת מוצקים מגולענים ופסולת נוזלים, ביוב וכימיקלים בתנאי עבודה קשים.

צינורות גומי - עין שמר

צינור פוליאוריטן

יעוד: הובלת אוויר, שבבי נסורת ושבבי ברזל.
מותאם במיוחד לתנאי עבודה קשים.

צינור ארמובין

יעוד: העברת מוצקים ונוזלים בתעשיות הכלליות, בחקלאות ובתעשיית המזון.

צינור מזון 

גומי אימפריה - פתרונות לחלקי גומי ותחזוקת מכונות, בתחום מאז 1996

צינור כיבוי אש PVC

שימושים: לעמדות כיבוי אש לגלגלונים.

צינור טרמו

יעוד: מערכות חימום ומיזוג אוויר.

צינור נוזלים

יעוד: שאיבה והולכת נוזלים בתנאי עבודה סטנדרטיים.

צינור ג'קוזי

יעוד: שאיבה והולכת נוזלים, במערכות ג'קוזי ובריכות.מותאם למחברים ולציוד המערכות.

צינור גינה

צינור גן PVC מחוזק בסיבי פוליאסטר,
לשימוש השקיה גינון והעברת נוזלים.

כימיקלים UHMWPE

צינור דלק

לוחות גומי עם בד

bottom of page